Adaleti bayan smi sananlar

Fazıl Çakaler
1032

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Adaleti bayan smi sananlar

Bundan iyisini mi bulacağız diyenlere ,gelin mis
allendirelim faraza çardağımız var çalışanlar denk getirseler ......yapacaklar bu çalısanları çık
artıp yerine yeni lerini alırız o işcilerin yerine al
dığın şahıslar ise......... dikizliyorlar şunu dermisi n önceki denk getirse ...yapacaktı bunlar ise di kizliyor kötünün iyisi deyip çalıştırır mısın evet
diyorsan boynuzların kaç yaşında diye sorarlar
ve dahası kızını vs vs dünür gelseler en hafifi ol
arak ta kötü alışkanlığı alkol olsa kötünün iyisi
diye verirmisin.
İşcin paranı çalıyıyor olsa işten çıkartıp yeni el
aman lar alırsın yerine ve bunlar öncekinden az çalıyor diye kötünün iyisi diye çalıştırırmısın bunada evet diyorsan kendin hırsızsın demektir kötüün iyisi kelimesi ne kadar kötüdür he
İslamın ardına sığınıp sonrada adaletten bahse
neler sanayideki rot balanscı adalet değildir bu
adaleti savunanlar mahşer günü görecekler bu r
ot balans ayarını cehenneme doğru yönlendirec
ektir direksiyonu.
Yani birileri sağ diğeri sol hepisi aynı kuyunun s
uyu çok kazık bir misalmi oldu dersiniz he
Faizsiz kredi veriyormuş kimin parasını kime ve
eriyorsun kredi borçları erteleniyormuş ALLAH'A VE RASULÜNE SAVAŞI KONUŞUYORSUN BE.............adıda müslüman b
unun senin Savaşın Allah ve rasulüyle benim sa
vaşımda senin ile sen Allah'a düşmansın bende
sana adı savaşya savaş nasıl yapılır kim kim ile
savaşır vatan için savaşıp ölen şehitse bende seninile savaşırken ölür isem şehit olurmuyum
hayır diyorsan vatan Allah'tan üstünmüdür.
Adalet insan ilişkilerini toplumsal kuralları düzenliyen bir ölçüdür kısaca huzur dur. Adâlet, Hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak sıfa t olarak kullanırsak âdil ile eşitliktir aynı zamanda Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüs na) dır
Kur'ânı Kerîm hadislerde genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, uygun hükmetme,d oğru yolu izleme, takvâya yönelme, dürüst lük, tarafsızlık vs anlamla gelir . İnfitâr sure sinin yedinci ve sekizinci âyetlerinde göre bilirsiniz ve dünyanın hiç bir yerinde hele h
elede kayıtsız şartsız diyorya orada hiç bul
amaz sınız
Kur'ân-ı Kerîm'de adâlet sıfatından yoksun olan kişi dilsiz, âciz ve hiçbir işe yaramıyan bir köleye benzetilerek böyle birinin,adalet değerini kazanmış, dahası doğru yolu bul muş olanla bir tutulamayacağı bildirilmiş (Nahl 16/76), böylece adâletin bir kemal sıfatı olduğuna işaret edilmiştir. İnsanın Allah nezdinde en üstün değer ölçüsü olan takvâ (bk. el-Hucurât 49/13) erdemine nâil olabilmesi için âdil olması (bk. el-Mâide 5/8) ve adâletli doğrulukla (sıdk) birlikte adâlet (adl) de ilâhî kelâmın birer niteliğidir (bk. el-En'âm 6/115).

Kur'ân-ı Kerîm'e göre adâletin ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidayete hak sayesinde ulaşılabileceği gibi adâlet de hakka uymakla sağlanır (-A'râf 7/159

Fazıl Çakaler
Kayıt Tarihi : 30.4.2021 09:26:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


.....

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Fazıl Çakaler