801-Bediüzzaman Ve Gariban Ramazan

Bekir Özcan
443

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

801-Bediüzzaman Ve Gariban Ramazan

Ramazana aittir isimli bir kitap bulunur
Kim bu Ramazan diye herkesten sorulur

Aramalar Atabeyin bir köyüne kadar yaygınlaşır
Okuma yazma bilmeyen Ramazan’ın evine ulaşılır

Tanımıyor bilmiyor hiç kimse, yok adresi Ramazan’ın
Cahil bir köylü getirildi talebesi diye Bediüzzaman’ın

Zavallı Ramazan’ın ellerine vuruldu kelepçe
Hemen apar topar sevk edildi doğru Eskişehir’e

Yalvardı Ramazan, “Risale-i Nuru hiç görmedim”
“Bediüzzaman’la hayatımda asla görüşmedim”

Dese de, derdini kesinlikle kimseye anlatamadı
Başka çare yoktu, bahtsız kulun adı Ramazan’dı

Risale-i Nurlar mahkemece incelenmeye başlanır
Orucun hikmetini anlatan risale olduğu anlaşılır

Çilesi varmış Ramazan’ın iki ay sonra edildi tahliye
Her halde çok kızıp öfkelenmiştir böyle bir talihe

Borborunbekir

Bekir Özcan
Kayıt Tarihi : 13.11.2013 13:28:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Bediüzzaman Said Nursi Destanı

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Bekir Özcan
  Bekir Özcan

  Bedîüzzaman kelimesinin ma’nâsı şudur; 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insanı. Yani insanlar için kullanıldığında, lûgat ma’nâsı itibariyle, kendi zamanının eşsiz şahsiyeti, benzeri görülmemiş garîbi, emsâli olmayan hârikası ve saire demektir. Terim olarak ise, Bedîüzzaman ünvânı, insanlar arasında emsâli bulunmaz derecede zeki ve kuvve i hafızası şaşılacak derecede yüksek olan kimselere verilmiştir. Bedîüzzaman i Hemedanî, Bedîüzzaman-ı Cezerî de tarihde bu ünvanı alanlardandır. Tarihde bir kaç Bedîüzzaman gelmiş geçmiş. Fakat hem zekâ ve hıfzda, hem idrak ve kavrayışta, hem hal ve davranışta, hem kıyafet ve harekette, hem tarz ı beyân ve üslub cihetlerinde hiç birisi Bedîüzzaman Sa’îd i Nursî’ye benzememektedir. Yani Sa’îd i Nursî gerçekten ve vakı’a olarak herşeyi ile zamanın Bedi’idir. Hatta meslek ve meşrebi de, davası ve mücahadesi de bambaşkadır, garibtir, bedi’dir. Bedîüzzaman Hazretleri, kendisine zamanın din Âlimlerinin büyükleri, hatta ehl i siyâset ve mekteb muallimleri bile “Bedîüzzaman” ünvânını verdikten sonra, kendisi de bazen te’lifatında bu ünvânı imza yerinde kullanmasına bazı itirazlar geldiği zaman, şöyle izah edip cevab vermiştir: Sual: Sen imzanı bazen Bedîüzzaman yazıyorsun. Lâkab medhi imâ eder? Cevab: Medih için değildir. Kusurlarımın sened i özürünü bu ünvan ile ibraz ediyorum. Zira bedi’, garîb demektir: Benim ahlâkım suretim gibi, üslûb u beyânım elbisem gibi garîbtir, muhâliftir. Görenekle revaçta olan muhâkemât ve esalibi, üslûb ve muhâkemâtıma mikyas ve mihenk i itibar yapmamayı bu ünvânın lisân ı haliyle rica ediyorum. Hem de muradım Bedi’, acîb demektir. الَىَّ لَعَمْرِى قَصْدُ كُلِّ عَجِيبَةٍ * كَاَنِّى عَجِيبٌ فِى عُيُونِ الْعَجَائِبِ (Acayip varlıkların nazarında ben bir garip varlığım. Ömrüme yemin ederim ki, benim de tek gayem garip şeylerdir) beytine mâsadak oldum. Bir misali budur: Bir senedir İstanbul’a geldim, yüz senenin inkılâbatını gördüm. Yine bu ma’na için başka bir eserinde şöyle demiştir: Şimdi anlıyorum ki: Eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bedîüzzaman lakabı benim değildir. Belki Risâle i Nur’un manevî bir ismi idi. Zâhir bir tercümanına âriyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakiki sahibine iade edilmiş.

 • Ülkü Şahin
  Ülkü Şahin

  En kıymetli zamanlarınızı Kur'an ayetlerinin meallerini ve Sahih hadislerin şerhlerini ihtiyacı olan muhtaç ve müştaklara naklederek din-i mübin-i İslama hizmetle değerlendirmek yerine niçin mazide olup bitmiş bir kısım önemsiz hatıraları yad ederek boşa harcıyorsunuz kardeşim? İman Kur'an hizmeti böyle mi yapılır? Ramazanın hikayesini insanlara anlatmakla onlara hangi dini maslahatı temin etmiş oluyorsunuz acaba?

  Hayırlı sınavlar.

TÜM YORUMLAR (2)