5816 Şiiri - Bahtinur Cano

Bahtinur Cano
180

ŞİİR


32

TAKİPÇİ

5816

5816. Sayılı Kanunun içeriği nedir ? Neleri yapmak suçtur? Bu soruları hem merak eder hem de korkuyla merak dahi etmeyiz. Sanki merak etsek, bu merakta suçmuş gibi.
Laiklik ilkesinin yıllarca Laikosa çevrilmiş halini gördük. Din ve vicdan hürriyetinin kısıtlanmasını bizzat yaşadık. Çünkü bu ülkede ilkeleri , anayasaları kendi ideolojileri için kullananlar var. Birilerine suç olan , diğerlerine suç değil. Bütün bu haksızlıkları görüp ama sadece susanlar var ya.. İşte onlara ne demeli.
Geçen senelerde bir üniversite öğrencisi tören alanına gelerek “ Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başlamış ve Atatürk 'e hakaret etmek suçuyla yargılanmış , hapise atılmıştı.
Söylemiş olduğu hangi söz hakaret içeriyor ve hangi madde de yer alıyor ?
Buyrun ! İyi okuyun ! İyi anlayın bu maddeleri.

TCK 5816
Madde 1:
f1. Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
f2. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
f3. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
Madde 2:
f1. Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.
f2. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
Madde 3:
f1. Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca resmen takibat yapılır.

Atatürk' ün hatırasına alenen hakaret etme eylemi mi var? Gelelim söze ; “ Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi"
Evet Atatürk ilah değildir. Hatırasına bakıldığı zaman kendi sözüyle dahi ispatı mümkün
“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”
İlahlık iddiasında bulunmuş olsaydı kalkıpta der miydi, naçiz vücudunun toprak olacağını.!
Demek ki, ilahlık mertebesine getirip, aksini söyleyenlere suç isnad edenler , hatırasına hakaret ve saygısızlığın en büyüğünü işliyor.
Evet Batının kanunlarıyla yönetiliyoruz. Batının kanunlarını getirmiştir.
Evet Allah' ın kanunları var. Ve bu da Kuranı Kerim de geçer.
Bütün bunları söylemek , 5816. Sayılı maddeye aykırı olmuştur. Ve gerekli cezaya çarptırılmıştır. !
Gelelim esas mevzuya. Partisinin , partideki konumunun önemi yok. Yapılanın hakaret ,hatırasına saygısızlık, küstahlık ve ahlaksızlığı cazip hale getirme, ahlaksızlığı özendirme söz konusudur.
Son zamanlarda adından çokça bahsedilen, yürüyüşleri özellikle de gökkuşağının renklerini ,renkleri olarak kullanan ve yine onur gibi saygıdeğer bir kelimeyi yürüyüşleriyle simgeleştiren ahlaksızlığı yaymak isteyen, açılımı lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan LGBP ' yi tanıma , böyle bir ahlaksızlığı bu milletin Atasıyla özleştirme , genç , körpe beyinleri saygı ve sevgi duydukları Atasını kullanarak etkileme söz konusudur.
Peki bütün bu suçlar işlenmişken, 5816 . Sayılı Madde nerede? Niçin ,neden Kullanılmadı?
Basın nerede? Niçin bu saygısızlığı, ahlaksızlığı, küstahlığı hafife alıpta yazıp çizmedi?
Esas yargılanması gerekenlerin , yargılanmaması ve bunun nomal karşılanıyor olması ne gibi sonuçlara yol açabileceği hiç mi akıllarına gelmiyor?
Ama anlıyorum .
korku ve susmak , kuşaktan kuşağa geçen bir mirastır.!

Bahtinur Cano

Bahtinur Cano
Kayıt Tarihi : 4.8.2019 03:59:00