Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • seyda31.03.2005 - 12:07

  Nakşi Şeyhlerine verilen genel ad olmalı.

 • seyyid sultan muhammed raşid hazretleri31.03.2005 - 11:50

  İlk mürşidim. Ona doyamadım ama sonraki de onu aratmıyor. Seyda Hz son devrin zirve velilerinden biri idi. Mekanı cennet olsun..

 • seyyid adülbaki hz.31.03.2005 - 11:46

  adam gibi adam. Anlatmakla hakkı verilemez bence gidip görmek gerek. Edep, tevazu, heybet, firaset, güzel ahlak, takva vs. vs. hepsi kendilerinde mevcut. En azından evlad-ı resul olduğu için hürmeten ziyaret edilmesi hoştur. Giden boş dönmüyor bilinmesini isterim.

 • adıyaman / menzil köyü26.02.2005 - 12:46

  Ya alai illiyin ya esfeli safilin iki uç. Biri hayrın zirvesi biri şerrin. Alayi illiyine çıkmak için Hz. Muhammedin ümmetine şefkat gerek hizmet gerek. Hizmette zirve insanları kötülükten men etttirmek, insanlara kulluk şuurunu hatırlatmak ve onlara kulluğu sevdirmektir. Yüce Allah işte bu hizmeti evliyalara bahşetmiş. Hergün, akın akın hacdaki tavaf misali o zatın bulunduğu belde ziyaret edilir. O insanlar ki her sınıftan insan gelir oraya! ihtiyaçları karşılanamazsa niye onca zahmete girişirler ki. Öyleleri var ki Avrupadan Amerikadan ziyarete gelirler. Delimidirler onlar. Bir düşünün onları oraya çeken nedir! ! ! ! ! Gidenler kendi istekleriyle mi giderler bunun manevi boyutunu hiç düşünmez misiniz? Hayır da büyük bir hizmet yarışı var bu yarışta destek olmuyorsanız bari köstek olmayın. Ne olursa olsun bu hizmet kervanı bıkmadan usanmadan yoluna devam edecektir. Allah sizi de bizi de iyiler zümresine ilhak eylesin. (Amin)

 • adıyaman / menzil köyü26.02.2005 - 12:23

  Tarikate karşı çıkanlar ne ister inanıyorum ki onlarda Allahın rahmetini kazanma peşindeler ancak yüzyıllardır süre gelen insanların ıslahına eşrefi mahluk olduğunun ispatını gösteren bir eğitim sistemi var. Laf yok ortada icraat var. İbadet var, kulluk var, ıslah var, cemiyete kazandırma var, insan olduğunun şuuruna ermek var, güzel ahlakın örnekleri var, muhabbet var, huzur var, azim var, yaradılanı hoş görmek var. var, var, var! ! ! Ama bunun için öğretmenin şart olduğunu bilmek gerek. Allah' a varış yolundan saptırmak için Şeytan, nefs, cinni gibi bazı tehlikeler vardır. Bunlar manevidir. Kalbi her gün vesvese verirler onlarla mücadele her baba yiğidin harcı değildir. Yöntemini bilmek gerek Ashab-ı Suffe nasıl eğitilmişse o eğitim sistemi kıyamete kadar aynen devam edecektir. Ehli bilir diğerlerinin söylediği laf-ı güzaftır vesselam. Selam Allah dostlarına, onlara tabi olanlara, sevenlere, sevilenlere! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 • adıyaman / menzil köyü26.02.2005 - 11:58

  Manevi inkişaf, hal, tevazu, secde.vecd, cezbe, ilahi rahmet, hizmet, vakar, ciddiyet, samimiyet, gayret, muhabbet, teslimiyet, ihlas kısacası Yaratanın istediği tüm güzel hasletlerin var olduğu belde aklıma gelir.