Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • bîkes22.10.2008 - 20:54

    (Bi) olumlusluk ekidir (kes) ise kişi, kimse manasına gelir kelime olarak kimsesiz dir yetimlik yalnızlık manasında da kullanılır

  • MÜSTANTİK22.10.2008 - 20:44

    Genelde herkesin gardiyan veya emanetçi olarak bildiği bir kelimedir aslında bir hakimlik kurumudur sorgulamak ve yargılamakla görevlidir yakalama emri verebilir fakat ceza verme yetkisi yoktur kısaca günümüzdeki savcılık kurumuyla aynı düzeyde denebilir.

  • Araf19.09.2006 - 22:10

    kur'an'ın, 206 ayetten oluşan yedinci suresi. sözcük olarak, arapça 'kum tepesi' anlamına gelen urf sözcüğünün çoğuludur ve cennet ile cehennem arasında bulunan bir tepeyi adlandırır. tabari'nin bildirdiğine göre, günah ve sevapları eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin durdurulduğu yerdir. kimi bilginler de araf'ı, peygamberlerle doğruluktan ayrılmayan müslümanların bulundukları yüksek yer olarak tanımlar. sure metnindeyse araf, cennetliklerle cehennemlikler arasında bulunan bir örtü ya da duvarın en yüksek tepesi olarak nitelendirilir. bu tepelerde, cennetlikleri ya da cehennemlikleri alametlerinden tanıyan kimseler olan 'ehli araf' bulunur