Mahir Ünüşdü: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

11

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

MAHİR ÜNÜŞDÜ HAYATI

..........
............
etnik olarak Êzid olduğu için şiirlerinde ruhani bir etki görülmektedir. Yazılarında bir sığınma aracı olarak belirtilen aşka çeşitli göndermeler yaptığı görülür.
Kendisini şöyle ifade etmektedir: Ben terk edilmişlikten doğan bir insanım.
İki dilli olan şair her iki dilde de yazılar yazmıştır ve intiharı konu edinen "Geceye Gömülenler" kitabını kaleme almıştır.
Maalesef şiirleri ve kitabını yayımlamamayı tercih eden şair farklı bir isimle de bilinmektedir: Lelaş Zî ismini kullanarak bu isimde hatırlıyorum kendimi, diye yanıtlıyor bizi.

Varlık sorunsalının duygudan ibaret olduğunu söyleyerek bedeni bir ihanet olarak gördüğünü belirtiyor.
Peki şairliği nasıl tanımlarsınız?
"Şairlik, bardağa su doldurmak yerine çay doldurmaktır ve tuhaftır ki bu olay dolu bir bardağa olur. Şairlik taasupluktan doğmuştur tabii bunu da göz önünde bulundurarak konuşmak gerekir."
Yaşım genç diye düşünüyorum onun için edebiyattan korkuyorum, itiraf edebilirim bunu, yani bedbinlik tarafı var edebiyatın. Yaşamla başınızı derde sokabilir, diyeceğim şu ki; şairler gümrahat olmuş kişilerdir.
Ben de bir "Karkalaki" olarak görüyorum kendimi burada.
Ve şu çağa müsebbib olan bir dizeyle dile getireyim görüşümü..."
"Çünkü nedendir; bütün insanları şairdir, dünyanın."

-Swed 2018