Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • mason19.03.2005 - 12:18

    Haçlı seferlerinden sonraki yıllarda Kudüs'deki Duvarcı Ustaları aralarında oluşmuş bir gizli örgüt.

    Yahudilerin 'gelenek' kitabina göre yaşayan, birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlı insanlar topluluğudur. Bunlarin İsrail oğullarından olmalarına gerek yoktur, onlara hizmet edecek nitelikte olmalari kafidir.

    Toplanmaları, ayinleri, buluştukları yerler tamamen gizlidir ama son yıllarda onlar da şeffaflaşmışlardır (büyük ölçüde) .