Antoloji.com

Terkib-i Bend 10 Şiiri - Ziya Paşa

Şiir
Antoloji.com Şiir Kitap c Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
Şair Ziya Paşa Ziya Paşa Popülerlik=5/5
Bu nedir? 
Hayatı  Şiirleri  Forum  İstatistikler  E-Kitap  Zevkler 
 << Önceki ŞiirZiya Paşa ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Terkib-i Bend 10

İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı

Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadâkat modalandı
Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı

Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zerafet
Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı

Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı

Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât
Elfâz ile terfîh-i ra'iyyet yeni çıktı

Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı

İsnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayûra
Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı

Milliyyeti nisyan ederek her işimizde
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı

Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
Zîra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık


Açıklaması

1- Yükselmek, iyi bir mevkiye gelmek için dostlarını çekiştirmek yeni çıktı, önceleri bu beceriksizliği bilmezdik, bu da yeni çıktı
2- Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü moda haline geldi, namusu bitirdik, hamiyet yeni çıktı
3- Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; başkalarına gönül dostlarından şikayet yeni çıktı
4- Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı
5- Her ne kadar doğruyu söyleyenler de önceleri nefretle karşılanmışsa da ancak hainlere uyma yeni çıktı
6- Bütün düzenlemeler bazı kâğıtlar ile ilan olunur, söz ile halkın refaha eriştirilmesi ise yeni çıktı
7- Güçsüz olanın en belirgin hakkı saklı tutulur, himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı
8- Gayretli kişiler taassubla suçlanırken dinsizlere özgü derin düşünce yeni çıktı
9- Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı
10- Her işimizde millî benliğimizi unutarak Batı düşüncesine körü körüne bağlılık yeni çıktı
11- Eyvah bu oyunda bizler yine yandık, çünkü zarar ortada bu konuda bilmem biz ne kazandık
 

 
SİZCE BU ŞİİR NE HAKKINDA Şiiri Etiketleyin Nedir?


 
 
 
Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
Şiire puan vereceğim

puan
6.9 10
(33 kişi)

 

yaz | oku

 

Facebook'ta
Bu Şiiri Paylaş
 

 << Önceki ŞiirZiya Paşa ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Terkib-i Bend 10 Şiiri Hakkında;
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:
 
Engin Akkuş: Adam gibi adam yetiştirelim,gönüllere vicdanı ,merhameti,doğruluğu yerleştirelim denildiğinde olmaz diyenlerin feveran etmesine şaşıyorum.

4 person liked.
6 person did not like.
Hikmet Çiftçi 1: İKTİDAR OLMA SAVAŞLARI Güç sahibi olmanın üç yolu vardır. 1- Yönetmek, hükümet (iktidar) olmak. 2- Para gücü; zengin olmak. 3- Sokak gücü; sokaklara hâkim olmak, halk desteği sağlamak. En güçlü olmak için de, bu üçüne veya en az ikisine sahip olmak gerekir. (Yazımın devamını sayfamdan okuyabilirsiniz.) * Ziya Paşa da, çok önemli devlet adamlarımızdan biri ve aynı zamanda pek çok eser veren bir yazar ve şairimizdir. Yaşadığı dönem gereği “BATILILAŞMA” fikrini savunan aydınlarımızdandır. “GENÇ Osmanlılar” cemiyeti üyesidir. İstemediği, anlaşamadığı iktidarlarla, paşalarla uğraşmaktan, savaşmaktan geri kalmamış, şiirleri ve yazılarıyla her türlü eleştirilerde bulunmuş ve çözüm yolları aramış bir devlet adamı. Tanzimat Edebiyatı mensuplarından bir muharririmiz Ziya Paşa… * 'Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' * 'Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde' Veciz beyitleri ile hatırlanan bir şairimiz… * Sadrazam Mustafa Reşit Paşa taifesinden olup, Reşit Paşa'nın vefatından sonra sadrazam olan Mehmet emin Ali Paşa zamanında, yeni görevlere atanarak saraydan uzaklaştırılır. Londra’ya giderler. Hürriyet gazetesini çıkarırlar. Mustafa Fazıl Paşa’dan destek görürler. Lakin Ali Paşa hakkında çok ağır makaleler yazınca, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Fuat Paşa'nın tepkisiyle karşılaşır ve bu tür yayınları engellenir. Tutuklanma ihtimali karşısında Fransa’ya kaçar. Oradan da İsviçre’ye geçer. Sadrazam Ali Paşa öldükten sonra İstanbul'a döner. * İktidar ve güç sahibi olma mücadelesi hep oldu, her zaman da olacak. Ziya Paşa da, kendi doğruları için mücadele eden yazarlarımızdan ve aynı zamanda “paşa”lık ünvanı almış, devlet yönetiminde çeşitli mevkilerde ve mutasarrıflıklarda (sancak beyi, vali, kaymakam) bulunmuştur. Mesele, kimin iktidarda olacağı, hangi düşüncenin, idealin güç sahibi olup yaşatılacağı mücadelesi… * Şimdi şiirden birkaç beyite bakalım. Düşmanlara, dostları yermek ve hatta aşağılamak, küçük düşürmek yeni çıktı. Daha önceleri yok muymuş? Olmadığı dönem olacağını tahmin etmiyorum. Güç için, makam mevki için, hep birilerinin ayağı kaydırılmış veya kaydırılmaya çalışılmış, kendinden daha iyi olabilecekler gözden düşürülmek için iftiralara ve aşağılanmalara maruz bırakılmış, kişilikleri rencide edilmiştir. Böylece kendi önlerinde engel olabilecekler tek tek bertaraf edilmek istenmiştir. Bu anlayış hangi dönemde böyle olmamıştır ki? Hayali ihracat, hayali faturalar, hayali fabrika temelleri… İşini bilmeler… Şapkasını kaptırmamalar, zorda kalınca şapkasını alıp gitmeler… Bütün iktidarlarda pek çoğumuz bunu yaşadık veya en azından “KADROLAŞMA”lardan müşteki olduk… Sadık bilinenleri, sadakat ve liyakat sahiplerini yermek alışkanlık haline geldi. Yiyicileri, yağcıları, çıkarcıları övmek, baş tacı yapmak yeni çıktı. Hangi dönemde çıkarcılar olmadı ki? Her dönem, her iktidar kendi zenginleri türetti… Bu arada da bal tutanlar parmaklarını yalamaktan geri kalmadılar. Yine her iktidar, kendi dönemlerinde halk için çok büyük işler yaptıklarını, halkı refaha ve huzura kavuşturduklarını söylemediler mi? Her biri kocaman kocaman vaatlerde bulunmadılar mı? Kimisi, sevgi, saygı, barış, kardeşlik; laik, cumhuriyet vs içi boş sözlerle milleti avutmadılar mı? Kimisi, iki anahtar vaadiyle; kimisi, Cennet’in anahtarı vaadiyle; kimisi, hakça, adilce paylaşım vaadiyle bu milleti kandırmadılar mı? Bu millet, kimin doğru, kimin yalancı olduğunu, çaresizce denemek suretiyle öğrenmeye çalıştı. Bulduğuna inandığı zaman da dört elle sarıldı. Gayretli, çalışkan kişileri taassupla, mürtecilikle, gericilikle suçlamadık mı? Laiklik diyerek inananları cezalandırmadık mı? İlerlemeye engel olarak “İslamiyet” gösterilmedi mi? Milliyeti, milliyetçiliği, milli değerleri aşındırmak, hatta yok etmek için ayaklar altına almadık mı? Milliyetçiliği “faşizm” olarak gösterip, Batı’cılık, Amerikan’cılık veya Rus’çuluk yahut bilmem hangi “izm”cilik ön plana çıkarılmadı mı? Yıllarca “Avrupa ne der, Amerika ne der, İsrail ne der, Rusya ne der?” korkaklığı ve ürkekliğini yaşamadı mı iktidarlarımız? Belli anlayış, düşünce ve inançlara körü körüne bağlanıp kalmadık mı? Hâlâ da öyle değil miyiz? Bu oyunda, geçmişte olduğu gibi yanan yine bizler olduk. En çok zarara bizler uğradık. İçerde ayrılıkçıların, çıkarcıların, yardakçıların, kaçakçıların, fırsatçıların, kapitalistlerin bilmem daha kimlerin verdikleri zarar yetmiyormuş gibi, bir de dış güçlerin doğrudan veya maşaları, piyonları vasıtasıyla verdikleri zararları fazlasıyla yaşamadık mı? Yapacağımız bir eylemin getirisini ve götürüsünü hesap etmeden yola çıkarsak, zararını milletçe çekeriz. Şunu sormalıyız: Biz ne kazanacağız? BİZ NE KAZANDIK? * Ziya Paşa’ya rahmet diliyor, kaleminin gücünü takdir ediyorum. Seçici Kurula da teşekkürler. 23 Aralık 2013 Hikmet Çiftçi “GERÇEK DOSTLAR BİRLİĞİ”

6 person liked.
11 person did not like.
Celal Demir: Keşke mezarından kalkıp bir bu günde görsen...

15 person liked.
2 person did not like.
mete tek: İnsanoğlunun yaradılmasıyla başlayan bu süreç suya durduğu sürece devam edecektir. Kurula teşekkürler

7 person liked.
4 person did not like.
kuşçu03: Ah dünya da neler var arabanın frenlerini boşaltıp ölüm haberini bekleyip ona ağıtlar yapanları çok gördük hilafeti yıkıp siyaseti getirenler attıkları taşların kendine geldiğini görünce kağıda keleme sarılmışlar ne çare giden gitti saygılar

7 person liked.
12 person did not like.
Mustafa Şahin 15: Günümüze ne uyar,ne uyar...Ziya Paşa söylemişse,'doğru,dosdoğru' söylemiştir!Onların sözlerinden bugünkü yöneticilerimiz ve yönetenlerimiz 'bir ders' alırlar mı dersiniz?Eğer alsalardı,bugün Türkiyemiz bu noktada olur muydu?Saygı ve sevgilerim hem okuyana,hem yazana,hem çizene hem ders alana hem de 'bu seçim' yapan yayım kuruluna...

13 person liked.
2 person did not like.
Bu şiir hakkında yazılmış 6 adet yorumu okumak için tıklayınız.
 
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
Murat Tutar
Eren Dağ
Mustafa Fahlioğull...
Şefik Özdemir
Muazzez Uslu Avcı
Mustafa Şahin 1
Gönül Uludağ
Nizam Kara
 Bu Şiirimizi Okudunuz mu?
Makber (Nurdan Ünsal)
 TOP 100 Şiirler
1  Beklenen  (Necip Fazıl Kısakürek)
2  Ben Sana Mecburum  (Attila İlhan)
3  Ağlamak İçin Gözden Yaş mı Akmalı?  (Victor Hugo)
4  Bence Şimdi Sen de Herkes Gibisin  (Nazım Hikmet Ran)
5  Anlatamıyorum  (Orhan Veli Kanık)
6  Hasretinden Prangalar Eskittim  (Ahmed Arif)
7  Kaldırımlar 1  (Necip Fazıl Kısakürek)
8  Ayrılık Sevdaya Dahil  (Attila İlhan)
9  Ben Senden Önce Ölmek İsterim...  (Nazım Hikmet Ran)
10  Sakarya Türküsü  (Necip Fazıl Kısakürek)
» Tüm Top 100 Şiirler
 Konularına Göre Şiirler
Aile
Barış
Kadın
Allah
Bebek
Mutluluk
Ankara
Doğum Günü
Ölüm
Anne
Dostluk
Özlem
Asker
Gurbet
Savaş
Aşk
Hasret
Sevgi
Atatürk
Hayat
Sitem
Ayrılık
İhanet
Vatan
Baba
İstanbul
Zaman
 Günün Şiiri
Asri Aile (Osman Yüksel Serdengeçti)


  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Terkib-i Bend 10 Şiiri - Ziya Paşa

Antoloji.com
30.03.2015 13:39:46  #.234#
[1947260]
  » Şiir  » Kitap  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]

#1947260 ##2569