Antoloji.com

Fethullah Gülen: Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Yaşamı..

Şiir
Antoloji.com Şiir Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
Şair Fethullah Gülen Fethullah Gülen Popülerlik=5/5
Bu nedir? 
Hayatı  Şiirleri  Forum  İstatistikler  Zevkler 
 
HAYATI (1941 -)
Muhammed Fethullah Gülen, din adamı, yazar. 60’dan fazla kitap yazdı, çok sayıda akademik çalışmaya konu oldu.

Nüfus kayıtlarına göre, 27 Nisan 1941 tarihinde, Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesi’nin Korucuk köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Refia Gülen, babası Ramiz Gülen’dir. Fethullah Gülen’in esas doğum tarihi 27 Nisan 1938'dir. Fethullah Gülen üçü kız, sekizi erkek olmak üzere onbir kardeştir. Kardeşlerin isimleri; Nardane (vefat) Nurhayat, Fethullah, Seyfullah, Mesih, Nidai, Nizamettin (vefat) , Salih, Fazilet, Muhammet Fakrullah (vefat) ve Kutbeddin’dir. Hayatta olanların en büyüğü kız olup sekiz kardeşten Fethullah Gülen erkek kardeşlerin en büyüğüdür.

Babası, Gülen'i doğduğu yıl nüfusa kaydettirmek üzere Hasankale'ye gitmişti. Nüfus memuru, "Ben bu ismi kaydetmem" deyince babası kızarak nüfus kaydını yapmadan köye geri geldi. Bir süre sonra Ramiz Gülen köyde ihtiyar heyetine seçildi. Köy muhtarı hemen hemen bütün işleri ona devretmişti. Ramiz Bey, köy karakolunun başçavuşuyla birlikte 1942'de yeniden Hasankale'ye nüfus idaresine gitti. Bu sefer iki oğlunu kaydedecekti. Diğeri, Fethullah Gülen'den 2,5 yıl sonra dünyaya gelmiş olan kardeşi Sıbgatullah’dır.

Nüfus memuru ikisini de kaydetti. Ancak her iki kayıtta da yanlışlıklar yaptı; Fethullah Gülen'in ismini "Muhammed" olmadan, doğum tarihini de 1938 yerine 1942 olarak yazdı. Kardeşi Sıbgatullah'ı ise 1942 doğumlu ve Seyfullah ismiyle kaydetti. Böylece Fethullah Gülen, 1938 doğumlu olmasına rağmen nüfus kaydında 1942 olarak yer aldı.

Edirne'de memuriyete girişi sırasında ise mahkeme kararıyla yaşı 1 yıl büyütülünce resmi olarak doğum yılı 1941 olarak kayda geçti.

4 yaşındayken Kur’an öğrenmeye başladı ve bir süre sonra hatmetti. 1946 yılında ilkokul eğitimine, okulu olmayan bu köyde, köyün camisinin bitişiğindeki, gündüzleri çocuklara, akşamları yaşlılara okuma yazma öğreten medresede başladı ancak, 1949 yılında, imam olan babasının Alvar Köyü’ne tayininin çıkması üzerine eğitimini bırakmak zorunda kaldı. İlkokul eğitimini daha sonra Erzurum’da girdiği dışardan bitirme sınavları ile tamamladı.

1951 yılına gelindiğinde, babasından aldığı Arapça dersleri ile hafızlık çalışmalarını tamamladı. Dört yaşında başladığı Kur'an'ı 1951 yılında 10 yaşındayken hıfzederek hafızlığını tamamladı. 14 yaşına geldiğinde ilk vaazını Alvar Köyü’nde verdi. Alvar'daki ilk vaazından sonra hayatı yeni bir yöne doğru gitmeye başladı. Ertesi sene Ramazan ayında babasının ısrarı ile Erzurum dışına çıkmaya karar verdi. Ramazan boyunca Amasya, Tokat ve Sivas taraflarını dolaştı. Vaazlar etti. Erzincan ve Erzurum’a da uğradı. Bazı müftüler Fethullah Gülen'e ilgi gösterip vaaz etmesine imkan tanırken bazıları da yaşının çok küçük olduğunu ileri sürerek bu sevdadan vazgeçmesini tavsiye etti. Fethullah kararlıydı. Bir sohbet esnasında sözü dinlenir birisi, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını okumasını tavsiye etti. Gülen, Erzurum'a dönüşte Safahat'ın yarısını ezberledi.

18 yaşına gelmeden Saidi-i Nursi Cemaati’nin üyesi oldu. 6 Ağustos 1959 tarihinde Edirne’de, Üçşerefeli Cami’nin ikinci imamı olarak göreve başladı.

10 Kasım 1961 tarihinde askere gitti. Ankara Mamak'ta askerlik görevine başladı. Acemilik dönemini burada tamamladıktan sonra dağıtım yeri İskenderun'a çıktı. Burada hastalandı ve hava değişimiyle, 4 yıl önce ayrıldığı Erzurum'a gitti. Hava değişimi sırasında Erzurum'daki camilerde vaaz verdi. Usta erlik dönemini İskenderun'da geçiren Fethullah Gülen burada vaazlar verdi. 1963 yılının Mart ayında askerliğini tamamladı.

Askerlik sonrası Erzurum'a giderek bir süre burada ailesinin yanında kaldı ve Mevlana ile ilgili bir konferans verdi. Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluşunda bulundu. Halk Evi'nin kadrosuna katıldı.

Askerden sonra yaklaşık 1 sene Erzurum'da kaldı. Daha sonra yeniden Edirne'ye döndü ve 4 Temmuz 1964 günü Dar'ül Hadis camiinde Kur'an Kursu öğretmeni ve fahri imam olarak göreve başladı.

31 Temmuz 1965’te Kırklareli’ne, 11 Mart 1966’da İzmir’e atandı. Bundan ayrı olarak, Kestanepazarı Derneği Kur'an kursunda gönüllü öğreticilik ve belletmenlik yapmaya da başladı. İzmir şehri, Gülen’in fikirlerinin netleşmeye başladığı ilk yer oldu. Anlattığı konularla diğer din adamlarından farklılıklar gösterdi ve zamanla çevresinde dinleyicileri oluşmaya başladı. Eğitim, bilim, Darwinizm, ekonomi ve sosyal adalet gibi konularda, Anadolu’nun pek çok bölgesindeki camilerde, kasaba toplantılarında ve kahvehanelerde konuşmalar yaparak oluşturmaya başladığı fikirleri için taraftar topladı. İzmir’de yaptığı çalışmalarla lise ve üniversite gençliğine düşüncelerini aktarmaya çalıştı. Bu dönemde Gülen hareketinin finansal olanakları ile ilgili açılan çok sayıda soruşturma, kanıt bulunamadığı için rafa kaldırıldı.

18 Şubat 1968 tarihinde Diyanet Görevlisi olarak İlk Kez Hacca Gitti. 1969 yılında kahve sohbetlerine başladı ve Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerinde vaazlar verdi.

1971 yılında 12 Mart Muhtırası'ndan önce Kestanepazarı Kur'an Kursu'ndaki görevinden ayrıldı.

12 Mart 1971 muhtırası ile 3 Mayıs 1971 tarihinde tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Yedi ay süren dava sürecinin sonunda 9 Kasım 1971 tarihinde tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra göreve başlamak için Diyanet'e başvurdu. Cevap gelene kadar kısa bir süre Erzurum'a gitti. Döndüğünde Salepçioğlu ve Alsancak Camilerinde vaaz vermeye başladı. Ve 23 Şubat 1972'de Edremit merkez vaizliğine tayin edildi. Burada 2 yıl görev yaptı. 29 Haziran 1974 tarihinde Manisa merkez vaizliğine tayin edildi.

1975 yılında Kur'an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine başladı ve 1976 yılında da devam eden bu konferanslar münasebetiyle İzmir dışında Ankara, Çorum, Malatya, Diyarbakır, Konya, Antalya, Aydın gibi illeri ziyaret etti.

28 Eylül 1976 tarihinde Manisa'dan İzmir Bornova'ya Tayin Oldu. Dizi halinde bazı konuları kürsüye getirme burada da devam etti. Ayrıca haftada bir gece, soru-cevap sohbetleri yapılmaya başlandı.

26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'de “Müslüman'ın öncelikle kendine ve benliğine çeki düzen vermesi” konusunda ilk vaazını verdi.

9 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da ikinci vaazını Sultanahmet Camii'nde verdi. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de dinleyiciler arasındaydı.

1977 Aralık ayında görevli olarak Almanya'ya gitti ve burada; Berlin, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih gibi çeşitli yerlerde konuşmalar yaptı, konferanslar verdi.

1979 yılında Sızıntı Dergisi'nde Yazılar Yazmaya Başladı. İlk sayısı Şubat 1979'da çıkan Sızıntı Dergisi'nde başyazıları ve daha sonra orta sayfa yazılarını yazmaya başladı. İnsana ve yeni nesle verdiği önemden ötürü ilk başyazı 'Bu Ağlamayı Dindirmek İçin Yavru' adını taşıyordu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra görevine devam edemedi ve 25 Kasım 1980 Çanakkale merkez vaizliğine tayin edildi ise de, rahatsızlığı yüzünden görevine başlayamadı. 20 Mart 1881 tarihinde din adamlığı görevinden emekli oldu. Anadolu'nun birçok şehrini dolaştı. Eski dost ve akrabalarını ziyaret etti.

12 Ocak 1986 tarihinde Burdur'da tevkif edildi. Uzun bir sorgulamadan sonra İzmir'e getirildi. Arama emrinin İzmir'le de bir alâkası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

6 Haziran 1986 tarihinde Hacc'a gitti. 1 Temmuz 1988 tarihinde Yeni Ümit Dergisi'nde Başyazılara Başladı.

1988-1991 yılları arasında büyük şehirlerdeki camilerde konuşmalar yapmaya başladı. Bu çalışmaları ile Türkiye’deki İslam çevrelerinde adından sözettirmeye başladı. Bu dönemde dahil olduğu “Nur” hareketi, 1990’lı yıllarda merkez sağda yer alan siyasi partiler için ciddi bir oy potansiyeli haline geldi. Buna bağlı olarak Fethullah Gülen'in siyasi platformdaki önemi arttı.

5 Mayıs 1992’de, ABD’de prostat tedavisi gören dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ziyaret etti.

Dinler ve azınlıklar arasındaki iletişimi arttırmak için çalışmalar yapan Gülen, 4 Nisan 1996 tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme yaptı.

1997 yılında kalp rahatsızlığından dolayı ABD’ye gitti, Ohio eyaletinde başarılı bir anjiyo geçirdi.

Dinler arası diyalog çalışmalarına, 23 Ocak 1998’de, Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan’da, Papa II. Jean Paul ile yaptığı yaklaşık otuz dakikalık bir görüşme ile devam etti.

Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde ABD'ye gitti.

3 Ağustos 2000 tarihinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, Gülen hakkında yaklaşık bir yıldır sürdürülen soruşturmayı tamamladı ve tutuklanmasını talep etti. Bu talep, 2 No’lu DGM yedek hakimliğince, suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi ancak, 11 Ağustos’ta Hakim Hüseyin Eken başkanlığındaki mahkeme, Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. 28 Ağustos’ta, Gülen’in avukatlarının itirazı üzerine tutuklama kararı İstanbul 2 No’lu DGM tarafından kaldırıldı. Daha sonra Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen için, “Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesine göre, 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açtı.

10 Mart 2003 tarihinde davanın son duruşması yapıldı ve hakkındaki suçlama kesin hükme bağlanarak, 4616 sayılı şartlı salıvermeyle, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelendi.

Fethullah Gülen, hakkında verilen beraat kararındaki hukuki süreç tamamlanmadığı için halen ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşamını sürdürmektedir. Yazdığı çok sayıda kitap, İngilizce, Almanca, Rusça, Arnavutça, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillere çevirilip yayınlanmıştır. Ayrıca çok sayıda İslam içerikli yayında da, politika, spor,sanat, bilim gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır.

21 Ocak 2004 tarihinde ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in kalp damarına operasyon yapılarak sol koroner arter damarına stent takıldı.

2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.
 
ESERLERİ
Kur'an'ın Altın İkliminde
Amerika'da Bir Ay
Asrın Getirdiği Tereddütler
Beyan
Çağ ve Nesil
Buhranlar Anaforunda İnsan
Yitirilmiş Cennete Doğru
Zamanın Altın Dilimi
Günler Baharı Soluklarken
Yeşeren Düşünceler
Işığın Göründüğü Ufuk
Örnekleri Kendinden Bir Hareket
Sükûtun Çığlıkları
Çekirdekten Çınara
Dua Ufku
Enginliğiyle Bizim Dünyamız (İktisadî Mülâhazalar)
Fasıldan Fasıla-3
Fasıldan Fasıla-4
Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5)
Fatiha Üzerine Mülâhazalar
Günümüzde Gençliğin Problemlerine Doğru
Hüzmeler ve İktibaslar
İnancın Gölgesinde
İrşad Ekseni
Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader
Kalbin Zümrüt Tepeleri
Kavramlar
Kendi Dünyamıza Doğru
Kırık Mızrap
Kırık Testi
Kur‘ân‘dan İdrake Yansıyanlar
Ölçü veya Yoldaki Işıklar
Ölüm Ötesi Hayat
Prizma
Kendi İklimimiz
Yol Mülâhazaları
Zihin Harmanı
Çizgimizi Hecelerken
Ruhumuzun Heykelini Dikerken
Sonsuz Nur
Takdim Yazıları
Varlığın Metafizik Boyutu
Yaratılış Gerçeği ve Evrim

Bizzat kaleme aldığı eserler:
1. Beyan
2. Çağ ve Nesil - 1 (Çağ ve Nesil)
3. Çağ ve Nesil - 2 (Buhranlar Anaforunda İnsan)
4. Çağ ve Nesil - 3 (Yitirilmiş Cennete Doğru)
5. Çağ ve Nesil - 4 (Zamanın Altın Dilimi)
6. Çağ ve Nesil - 5 (Günler Baharı Soluklarken)
7. Çağ ve Nesil - 6 (Yeşeren Düşünceler)
8. Çağ ve Nesil - 7 (Işığın Göründüğü Ufuk)
9. Çağ ve Nesil - 8 (Örnekleri Kendinden Bir Hareket)
10. Çağ ve Nesil - 9 (Sükutun Çığlıkları)
11. Kalbin Zümrüt Tepeleri-1
12. Kalbin Zümrüt Tepeleri-2
13. Kalbin Zümrüt Tepeleri-3
14. Kalbin Zümrüt Tepeleri-4
15. Kırık Mızrap (Şiirleri)
16. Ölçü veya Yoldaki Işıklar
17. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-1
18. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-2 (Kendi Dünyamıza Doğru)
19. Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları
20. Bir Kırık Dilekçe
21. Dua Mecmuası
22. Sabah - Akşam Zikirleri (Duâları)
23. Ta'limu'l-Lugati'l-Arabiyye Bitarikatin Hadisetin (1-5)

Konuşmalarından kitaplaştırılan eserler:
1. Asrın Getirdiği Tereddütler-1
2. Asrın Getirdiği Tereddütler-2
3. Asrın Getirdiği Tereddütler-3
4. Asrın Getirdiği Tereddütler-4
5. Prizma-1
6. Prizma-2
7. Prizma-3
8. Prizma-4
9. Prizma-5 (Kendi İklimimiz)
10. Prizma-6 (Yol Mülahazaları)
11. Prizma-7 (Zihin Harmanı)
12. Prizma-8 (Çizgimizi Hecelerken)
13. Fasıldan Fasıla-1
14. Fasıldan Fasıla-2
15. Fasıldan Fasıla-3
16. Fasıldan Fasıla-4
17. Fasıldan Fasıla-5 (Fikir Atlası)
18. Çekirdekten Çınara
19. Enginliğiyle Bizim Dünyamız
20. Fatiha Üzerine Mülahazalar
21. Hitap Çiçekleri
22. İ'la-yı Kelimetullah veya Cihad
23. İnancın Gölgesinde-1
24. İnancın Gölgesinde-2
25. İrşad Ekseni
26. Kırık Testi-1 (Kırık Testi)
27. Kırık Testi-2 (Sohbeti Canan)
28. Kırık Testi-3 (Gurbet Ufukları)
29. Kırık Testi-4 (Ümit Burcu)
30. Kırık Testi-5 (İkindi Yağmurları)
31. Kırık Testi-6 (Diriliş Çağrısı)
32. Kırık Testi-7 (Ölümsüzlük İksiri)
33. Kırık Testi-8 (Vuslat Muştusu)
34. Kırık Testi-9 (Kalb İbresi)
35. Kırık Testi-10 (Cemre Beklentisi)
36. Kırık Testi-11 (Yaşatma İdeali)
37. Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader
38. Kur'andan İdrake Yansıyanlar
39. Kur'an'ın Altın İkliminde
40. Ölüm Ötesi Hayat
41. Sonsuz Nur-1
42. Sonsuz Nur-2
43. Varlığın Metafizik Boyutu
44. Yaratılış Gerçeği ve Evrim

Kitaplarından derlenen eserler:
1. Dua Ufku
2. Gençlere Pırlanta Ölçüler (1-10)
3. Hoşgörü ve Diyalog İklimi
4. Hüzmeler ve İktibaslar
5. İnsanın Özündeki Sevgi
6. Kalbin Solukları

Redaktesini yaptığı kitaplar:
1.el-Kulûbu'd-Dâria

Kitaplaştırılmış röportajları:
1. Fethullah Gülen ile Global Hoşgörü ve New York Sohbeti (Nevval Sevindi)
2. Fethullah Gülen'le 11 Gün (Mehmet Gündem)
3. Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem (Osman Özsoy)
4. Gurbette Fethullah Gülen (Nuriye Akman)
5. Küçük Dünyam (Latif Erdoğan)
6. Ufuk Turu (Eyüp Can)

Sohbetlerinden derleme kitaplar:
1. Fethullah Gülen'le Amerika'da Bir Ay (İsmail Ünal)
2. Pensilvanya Günlüğü (Ahmet Özer)

Ödülleri
1995 - Türk Ocakları Vakfı "Nihal Atsız Türk Dünyası Hizmet Ödülü"
1995 - Mehmetçik Vakfı "Teşekkür Beratı"
1996 - Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) "Hoşgörü Ödülü"
1997 - Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) "Türk Dünyasına Hizmet Ödülü"
1997 - Türk Eğitim-Sen "24 Kasım Eğitim Özel Ödülü"
1998 - "Türk 2000'ler Vakfı Ödülü"
1998 - "Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk Ocakları Kültür Armağanı"
1998 - "İpekyolu Vakfı Ödülü"
2001 - Türkiye Yazarlar Birliği "Üstün Hizmet Ödülü"
2007 - "Dünyanın En Büyük Entelektüel İnsanı"
2010 - Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) "Fahri Doktora Unvanı"
2012 - "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı", Kraliyet İslam Strateji Çalışmaları Merkezi, Amman, Ürdün
2013 - "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi", TIME dergisi
2015 - "Gandhi-King-Ikeda Barış Ödülü", Martin Luther King Jr. International Chair, Morehouse College
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
Feridun Şener
Mehmet Şahin 10
Emin Ayverdi
Cansın Erol
Artem Noyan
Ozan Efe
Beyza Ermelek
Ahmet Coşkun
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Fethullah Gülen: Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Yaşamı..

Antoloji.com
01.07.2016 18:13:19  #.234#
[979]
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]