Antoloji.com

Esma-ül hüsna Şiiri - Hasan Turgut

Şiir
Antoloji.com Şiir Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
Hasan Turgut
Hayatı  Şiirleri  Forum  İstatistikler  Zevkler 
 << Önceki ŞiirHasan Turgut ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Esma-ül hüsna

Senden başka kimsem yok, senden başka yok ilah.
Sensin yüce yaratan, sensin en yüce, ALLAH

Sensin yüreklere nur,sensin dizlere derman
Esirgeyen, rahmet eden, merhametli,Er-RAHMÂN.

Rahmet verip bağışlarsın, böyle buyurur vahyin.
Sonsuz merhamet edensin.,bağışalayan,Er-RAHÎM

Yalan dünya malıyla, benliğimiz yitirdik.
Sensin Mülkün sahib,i saltanatı, El- MELİK

Eksiğimiz çok bizim, tek derdimiz, süsle püs.
Sen,herşeyden noksansızsın, El- KUDDÛS.

Sendedir tüm güzellik,sendedir, bütün kelam.
Afet ve kederden, uzak tutan, Es-SELÂM

Her ibadet sonunda,koruyor,beni rabbim
Kula emniyet veren, vadi sadık, El-MܒMİN.

En yüce mevki makam, enson korunan bu din.
Gözetip ve kollayan, bir tek El-MÜHEYMİN.

Kullar o kadar zayıf,kullar varki çaresiz.
Üstün kuvvet sahibi,güçlü, galip, El-AZÎZ.


Görmez duymaz olurda, nefsanidir duygular.
Azamet kudret sahibi,mutlak olan, El-CEBBÂR.

Sensin yüce,sensin tek, sensin rabbim, sensin bir.
Ululuk sahibisin, büyüksün, EL-MÜTEKEBBİR.

Yücelerin yücesi,varlığıyla tek ve ilk.
Yoktan varedensin sen, yüce sıfat, El-HÂLIK.

Kusursuzca var eder, uygun yaratan,Mer’î.
Gök yer hep tespihattta, niyazında,El –BÂRİ’

Her seyden arın artık, yüzünü ona çevir.
Şekil,suret, hususiyet veren,El-MUSAVVİR.

Mağfiret hep sendedir, sanadır tüm dualar.
Günahları bağışlayan, örten yüce, El-GAFFÂR.

Zalime zulmedene, büyük ceza,azap var.
Kahredipte mahveden,galip-hakim, El-KAHHÂR

Nimetler çeşit çeşit, kimse edemez hesab.
Sonsuz hazine sahibi,ihsan eden,El-VEHHÂB.


Nerden gelir sanırsın, bu yemişler, bu erzak.
İhtiyacı tam veren, rızık veren, Er-REZZÂK.


Gece güne kavuşur, dertler biter her sabah.
Kolaylık verip kurtaran,dert bitiren, El-FETTAH.

Merak edip sorarsın,nedir n’olacak halim.
İlmi ebedi olan, bilen, kuşatan,El-ALÎM.

Cümle yer gök onundur,hersey onadır maabid.
Sıkar darlık veripte, helak eder, El-KÂBID.

Her ibadet kolaydır, zorlaştırmaz çok basit.
Bolluk veripte açar, genişletir, El-BÂSIT.

Ayetlerle haber kılar,her beyanı bir vaid.
Azmışı alçaltıpta, yerle bir eden, El-HÂFID.

Makam mevkiler yalan, sana din gelir kâfi,
Derecelerle yükseltip,onurlandıran, Er-RÂFÎ.

O’dur en yücesi de, O’dur her şeye haiz.
Zelillikten kurtaran,izzet veren, El-MU’IZZ.

O’nu anmazsa aza, onu anmaz ise dil.
Hor ve hakir görerek, aşağılar El- MÜZİLL.

O’ki kendinden bile çok, anlıyor bil seni
Niyazları kabul eden, duyan işiten,Es-SEMİ’.


Sen önünü göremezken, kalbinde ve yüzde kir.
Cümle alemi gören, en yücesi, El-BASÎR.

Garip görür tüm gözler, kimi fena,kimi kem.
Alemi Gözetip kollayan, hükmeden, El-HAKEM.

Günah işlememek için, türlü ayet lerle ad’l.
Sensin,sonsuz adalet, sabihisin, ey El-ADL.

Rıfk ve suhuletle, bulunur sonsuz lutuf.
En ince incelikleri, bilen, gören,El- LÂTÎF

Kullar sapmış günahkar,hepsinde kin ve cabir.
Her bir seyden haberdar, herşeyi bilen, El –HABÎR.

Kullarına bakarsın,herkes olmuş bir zalim.
Yumuşak davranan o, hil’m sahibi,El-HALÎM.

Beşer içinde kalmış, herkes ayrı mu’tezim.
O her şeyden yücedir, o büyüktür, El-AZÎM

Bilse insanlar aslında, cennet bahçesi,kafur.
Çok bağışlayandır o, mağfiretli, El-GAFÛR

Bir hırs ile,nefs ile, beşer olmuşlar akur
Aksine o çok veren, iylikli, Eş-ŞEKÛR


Dünya içinde fani,para, pu,l servet, huliy.
Çok yüceler yücesi,hikmetlisi, El-ALİYY.

Alemi berzahta, sıkacak o dar kabir.
Pek büyük ve çok yüce olan, o,El- KEBÎR.

Kapında gezinmesin, boşuna o muhafız.
Afet beladan,tek koruyan, El-HAFÎZ.

Her aldığın nefeste, gidiyor biraz vakit.
Her canlının rızkını, tayin eden,El- MUKÎT.

Her bir şeyin sonunda, dersin illaki nasib.
Yaptıklarını bilen, hesaplayan, El-HASÎB.

Her yaradılış aslında, ona hastır,her delil.
Azamet sahibidir,uludur o, El-CELÎL.

O’na sarıl,O’nu an,bunu bil ve yap derim.
Çok ikram edicidir,o yücedir, El-KERÎM.

Kimse boy ölçüsemez,olamaz kimse rakip.
Gözeten,inceleyen,koruyandır, Er –RAKÎB.

Sanma her söz fanidir,sanma her dilek magib.
Dualar boş çevrilmez, kabul eyler, El –MUCÎB.

Nevarsa kazandığı,insan oluyor asi.
Lütuf izzet sahibi,o yücedir,El-VÂSİ’.

Düşün,bunca alemi, kim kurdu, yöneten kim.
Emir verip, hikmetiyle,düzenleyen, El-HAKÎM.

Her yaptığın hayır, şer, kaydedilipte madud.
Rızasına indiren, seven, yüce, El-VEDÛD

O’dur izzet sahibi, Odur yüce ve macid.
O’dur şan ve şerefi, üstün olan, El-MECÎD.

Ne kadar da günahkar olursan, olma, beis.
Kabrinden çıkaracak, diriltecek El-BÂİS.

Her uzvun o gün de, olacak sana sahit.
Her zaman ve her yerde, hazır, nazır,Eş-ŞEHÎD.

O gün bazı yüzler kara,bazısıda sütten ak.
Varlığı değişmeyen, duran daim olan,El-HAKK.

Kimse eş değil ona, odur tektir ve tekil.
Tevekkül edeni,koruyan dır,El-VEKÎL

İnsan arar bulurda,olursa hafiyy.
O’dur pek kuvetlisi,güçlü, El-KAVİYY.


Sığın ona baş eğip, diz çök yüce kudretin.
Pek güçlü ve sağlamdır,o yücedir,El-METÎN.

Ruhunu yüceltirsen, olursunda sen aliyy.
Seçkin kul dostu olan, destekçisi,EL-VELİYY.

Çaresizdir her insan, arar kendine amidd.
Bütün varlık diliyle, övülen,tek, El- HAMÎD.

Nedir,ne kadar,kimdir, nasılsıldır, insi,cinsi,
Her şeyin sayısını, tek tek bilen, El-MUHSÎ.

Bilir bu alemdende, kim geldi kimler geçti.
Maddesiz,örneksiz,yaratan, El-MUBDİ’.

Milyonlarca ceset, var milyona eştir said.
Yok ettikten sonra, tekrar yaratan, El- MUÎD.

Yaratan seviyor ki,etmiyor seni mahi.
İhya edip,sağlık veren,yüce, El-MUHYÎ.

Sabır vermiş kullarım, kesmesin diye ümit.
Ölüm leri yaratan, öldüren, El-MÜMÎT.

Onun emrindedir hep, arşı ala,güneş,ay.
Hayat sahibidir o,diridir,tamdır, El-HAYY.


Her zorluğa göğüs ger, her sıkıntıya göz yum.
Önde arkanda ne var, bilir görür, El-KAYYÛM.

İstediği ne varsa,istediği her vakit.
Bulup,koruyan,düzenleyen, El- VÂCİD.

Azamet sahibidir, azametlidir, mecid.
Kadri şanı büyüktür, yücedir o, El-MACÎD

Her işin esnasında,vermiyormusun ahid.
Ortağı benzeri olmayan, eşsiz,tek, El-VÂHİD

Her başlangıç ondadır, ondadır tüm selamed.
Herşey ona muhtaçtır,pek yücedir,Es –SAMED.

O’dur eşsiz benzersiz,O’dur tektir ve de bir.
İstediği gibi yaratan,noksansızdır, El-KÂDİR.

Hersey ölür ve biter, lakin O’hep diridir.
Tasarruf,kuvvet kudret ondadır,El-MUKTEDİR.

Her sey O’nda son bulur, her sey O’nadır takdim.
Öne alıp getiren, önde tutan, El-MUKADDİM

Odur Tecellül eden, hem batını, hem zahir.
Arkaya bıkarır, geri kor,adildir, El-MUAHHİR.


Ondan başka ulaşmaz, ne bir kanat ne bir el.
Her şeyden önce O’ydu,o vardı hep, El- EVVEL


Kulu dener,sınar ve imtihan eyler kahir.
Her seyden sonra tek, O, varolacak El-ÂHİR.

‘’O’’ dur, tüm düzeni kuran tek mahir.
Varlığı deliller ile ispatlı, açık olan, Ez-ZÂHİR.

Sırrı gizi saklıdır,onda her ma’kulatın.
İdrak edilemeyen, yüceliği gizli, El-BÂTIN.

Her şeyi kapsamıştır, cümle,beşer, ahali.
Tek başına idare eden, yüce, El-VÂLÎ.

Sırlarına mazhar değil,insanın türlü hali.
Aklın ermediği, pek yüce, El-MÜTEÂLÎ.

Onun emrindedir hep, cümle bitki ve beşer.
İyilik ihsanı bol, nimeti bol,yüce,El-BERR.

Emrinden çıkmaz isen,kazanırsın hep sevab.
Töveleri kabul eden, bağışlayan, El-TEVVÂB.

Doğru yoldan şaşarsa,ne olursa ve her kim.
Günahına cezayı tez veren,El-MÜNTEKÎM.

Yüce adaletiyle, nasiplenir her uzuv.
Mağfiret eyleyen,affeden,Yüce, El-AFÜVV.


Şerler sıra sıradır,beklemekteler Mahuf.
O’’ dur şefkat merhamet, eyleyen,Er-RAÛF.

O’nundur tüm hazine, tüm kainat,bütün mülk.
Mülkün teksahibidir, MALİK’ÜLMÜLK.

Her bir seyi lutfundan,eyler sayısız kiram.
Azamet fazl sahibi, ZÜL-CELÂLİ VE’L- İKRÂM.

Beşer toplum karsında, olabilirde makit.
O’dur hükmünde adaletli olan,El-MUKSİT.

Avuç açsan, kederlerden koruyan hami.
İstediği anda toplayan yüce, El-CÂMİ’.

Kulun kandıkları,rüya,yalan ve fani.
Muhtaç değil,çok zengindir, El-GANİYY.

Dilerse hızlı işler, tecellisi çok ani.
Dilediğine, zenginlik verir, El-MUĞNÎ.

Hayır verir kullanırına, kulu olursa kani.
Müsaade etmez,vermez,engeller,El-MÂNİ’.

Kul teslim olmalı,pervane etrafında sar.
Elem zarar vererek,hüsran eder,Ed-DÂRR.

Her ibadet hakkıykla yapılıyorsa kafi.
Hayır bereket verir,faydalandırır,En-NÂFÎ


Vakit tamam,İsrafil (a.s) üflenince ilk sur.
Dilediğine nur verir, nurlandırır, En- NÛR.

Duymazmısın bre gafil,ömrünce verilen nadi.
İcabet eylersen, hidayet eder, hayır verir,El-HÂDÎ

Ayetleri apaçıktır her ayette bir medi.
Hayret verici alem yaratandır,El-BEDΒ.

Sen olursan haramdan, riyadan uzak taki.
Varlığın sonu olmayan kusatır, El-BÂKÎ

Değer verilmez, ruhunda teslimiyetsiz caris.
Varlığı devam eden,hakiki sahip,El-VÂRİS.

Ulu olandan kork ve ruhen bedenen Ra’şet,
Nizam hikmet üzere olan,yüce,Er-REŞÎD.

Kim olacak sevabına,hem kefil hemde sabir.
Çok sabreden,intikamı geç alan,Es-SABÛR
 

 
SİZCE BU ŞİİR NE HAKKINDA Şiiri Etiketleyin Nedir?


(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir. Esma-ül hüsna adlı şiirde hata varsa lütfen buraya tıklayarak bize bildiriniz..
 
 
 
 
Bu şiiri Antolojim'e ekleyeceğim
Bu şiiri bir arkadaşıma göndereceğim
Şiire puan vereceğim

puan
1.0 10
(1 kişi)

 

yaz | oku

 

Facebook'ta
Bu Şiiri Paylaş
 

 << Önceki ŞiirHasan Turgut ŞiirleriSonraki Şiir >> 
Esma-ül hüsna Şiiri Hakkında;
 
Bu şiir ile ilgili düşüncenizi paylaşın:

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 Bu Şairlerimizi Okudunuz mu? (bu da ne?)
Yahya Gökdemir
Ozan Deniz Sarıtop
Ayhan Bilen
Nevin Büyükkaya
Tunay Canbazoğlu
Gökhan Yaşar
Celalettin Ersak
Sadık Doğan
 Bu Şiirimizi Okudunuz mu?
Sen Sen Yağıyordu Yağmur (Ahmet Daş)
 TOP 100 Şiirler
1  Beklenen  (Necip Fazıl Kısakürek)
2  Ağlamak İçin Gözden Yaş mı Akmalı?  (Victor Hugo)
3  Ben Sana Mecburum  (Attila İlhan)
4  Anlatamıyorum  (Orhan Veli Kanık)
5  Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin  (Nazım Hikmet Ran)
6  Kaldırımlar  (Necip Fazıl Kısakürek)
7  Ben Senden Önce Ölmek İsterim  (Nazım Hikmet Ran)
8  Sakarya Türküsü  (Necip Fazıl Kısakürek)
9  Hasretinden Prangalar Eskittim  (Ahmed Arif)
10  Ayrılık Sevdaya Dahil  (Attila İlhan)
» Tüm Top 100 Şiirler
 Konularına Göre Şiirler
Aile
Barış
Kadın
Allah
Bebek
Mutluluk
Ankara
Doğum Günü
Ölüm
Anne
Dostluk
Özlem
Asker
Gurbet
Savaş
Aşk
Hasret
Sevgi
Atatürk
Hayat
Sitem
Ayrılık
İhanet
Vatan
Baba
İstanbul
Zaman
 Günün Şiiri
Anılar öptü dudaklarımı (Pelin Onay)


  - tiklayin - Bu sayfaya link ver - tiklayin - Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2017. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Esma-ül hüsna Şiiri - Hasan Turgut

Antoloji.com
25.2.2017 16:33:35  #4.33#
[2198286]
  » Şiir  » Nedir  » Gruplar  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim
[Hata Bildir]

#2198286 ##6322